Skip to main content

Velkommen til Campus U

Campus U er et alternativt undervisningstilbud for elever i 8. - 9. og 10. klasse, der af den ene eller anden grund har mistet tilknytningen til sin faste folkeskole.

Campus U er fleksibelt tilpasset forløb i forhold til både opstart på- og længde af forløbet, og kan have en varighed fra få uger op til 24 måneder. Det betyder, at Campus U står klar, når eleven har behovet.

I Campus U arbejder lærerne med udgangspunkt i anerkendelse og nærvær og på individuel læring og udvikling igennem relationer. Vi sætter tydelige mål for undervisningen og lærer eleven at sætte realistiske mål for sin fremtid og at arbejde for at nå dem.

Campus U tilbyder rammer og aktiviteter, som andre unge også færdes i.

Der kan tages individuelle elevhensyn i forhold til en fleksibel ugestruktur. Det kan omfatte reduceret skema i en kortere periode, del- eller heltidspraktik eller andre motiverende tiltag.

Gennem det faglige møde og den gode relation, trænes elevernes sociale evner i gruppen, og vi har fokus på, hvordan den enkelte kan – og skal bidrage til fællesskabet.

Den ugentlige undervisningstid er 20 lektioner. Der er mulighed for at tage afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.

VORES UNGE SIGER

“ I skolen er der hele tiden opgaver og en masse man bare skal gøre. Derhjemme er der lektier, søskende og nogle forpligtigelser, som godt nok er anderledes end i skolen…. Når man er i Ungdomsklubben slapper man af og hygger sig på en anden måde ”