Skip to main content

Hvem kan blive elev på Campus U

Unge med følgende baggrund kan blive elever på HU

  • De er på 8.-, 9.- eller 10. klassetrin
  • De er i en livs- eller skolesituation, der gør, at de ikke kommer regelmæssigt i skole.
  • De har lyst til at lykkes med folkeskolens 9. eller 10. klasse afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.

Formålet med Campus U er, at fastholde den unge i læringsforløb, så den unge får selvværd og lyst til videre uddannelse. I trygge rammer og med udgangspunkt i den unges ressourcer udvikles færdigheder fagligt, socialt og personligt til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Det er kun distriktsskolelederne som i samarbejde med KUI og PPR kan indstille elever til Campus U.

VORES UNGE SIGER

“ I skolen er der hele tiden opgaver og en masse man bare skal gøre. Derhjemme er der lektier, søskende og nogle forpligtigelser, som godt nok er anderledes end i skolen…. Når man er i Ungdomsklubben slapper man af og hygger sig på en anden måde ”