Skip to main content

Hverdagen på Campus U

Skemaet lægger op til rolige skoledage med plads til faglig fordybelse.
Undervisningen er enkel og overskueligt opbygget med fokus på dansk, engelsk og matematik. (Bevægelse er indarbejdet som en del daglige undervisning.)

Relevante emner inden for samfundsfag, historie og det naturvidenskabelige tages op i temaer i samtaletimer eller projektdage. 

ÅRSHJUL
På Campus U følger vi folkeskolens ferieplan. Ved opstarten i august har vi en introperiode, hvor eleverne lærer hinanden og skolen at kende. Hen over efteråret er der mulighed for at eleverne kan komme i brobygning på ungdomsuddannelserne, således at de kan blive afklaret i forhold til uddannelsesvalg.

Hen over hele året har eleverne mulighed for at komme i virksomhedspraktik, enten i et ugeforløb eller en fast ugedag over flere uger.

 

VORES UNGE SIGER

“ I skolen er der hele tiden opgaver og en masse man bare skal gøre. Derhjemme er der lektier, søskende og nogle forpligtigelser, som godt nok er anderledes end i skolen…. Når man er i Ungdomsklubben slapper man af og hygger sig på en anden måde ”