Bestyrelse

Ungdomsskolens bestyrelse består af :

 

Formand

Søren Kanne Zohnsen

Byrådsmedlem Formand for BFU

 

Næstformand

Jane Kær Rishøj

Byrådsmedlem

 

Pernille Vilhelmsen

Forældrerepræsentant – medlem af Skolebestyrelsen på Hurup Skole

 

Steffen Kjær Thiesen

Formand Folkeoplysningsudvalget

 

Elsebeth Nielsen

Næstformand Folkeoplysningsudvalget

 

Jens Vognsen

LO repræsentant

 

Hans Kanstrup

Medarbejderrepræsentant

 

Anette Bjørndal

Ungdomsskoleleder uden stemmeret

 

Søren Ottosen

Viceungdomsskoleleder og sekretær uden stemmeret

 

Der er i bestyrelsen plads til to ungerepræsentanter