Ungdomsskolens mål, værdier og visioner

Ungdomsskolens opgave - i forhold til loven:

 

§1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

 

 

Thisted Ungdomsskoles opgave – vores mål, værdier og visioner

 

 

 MÅLSÆTNINGER:

 

Thisted Ungdomsskole vil være en aktive spiller for det gode ungdomsliv i Thisted Kommune. Vi vil med engagement, samarbejde og ansvar tilbyde børn og unge nogle rammer, som andre gerne vil være en del af.

 

Ungdomsskolen vil tilbyde attraktive aktiviteter til unge fra 10 år til 18 år.

Vi vil være opsøgende og deltagende i mangfoldige aktiviteter og undervisningsprojekter hvor unge deltager.

 

Vi vil det gode samarbejde – uanset om vi samarbejder med børn, unge eller institutioner. Og vi arbejder altid målrettet på, at vores samarbejdspartnere får en god og spændende oplevelse, når de samarbejder med os.

 


VÆRDIER

 

Vi synes samarbejde er værdifuldt.

Derfor bestræber vi os på at etablere en både god og tryg kontakt og relation mellem unge og medarbejdere.

 

Vi synes engagement er værdifuldt.

Det er værdifuldt, at unge og medarbejdere gives medansvar og indflydelse – og engagerer sig i at forme rammer og aktiviteter i vores ungdomsskole.

 

Vi synes ansvar er værdifuldt.

Vi sætter ”ordentlighed og socialt ansvar højt, og arbejder for at skabe nogle rammer som alle både kan være i og udvikle sig i.

 

 

VISIONER


Thisted Ungdomsskole vil skabe ungdomsmiljøer, som kan tilbyde alle børn og unge - uanset traditioner, kultur og skolemæssige kompetencer, nogle aktiviteter der understøtter deres behov, forudsætninger og potentiale.

 

Vi vil skabe rammer, der gør det muligt for både vores unge, medarbejdere og samarbejdspartnere i fællesskab at skabe aktiviteter, som alle kan være glade for.


Vi vil være en attraktiv arbejdsplads med ungdomsskolens værdier som fælles afsæt for alle aktiviteter.