FOR UNGEOMRÅDET

BESTYRELSEN

CUK er et skole/uddannelsesfællesskab for Campus10, Ungdomsskolen og KUI Vejledning. Bestyrelsen har 11 medlemmer, og dens sammensætning er besluttet af kommunalbestyrelsen. Sammensætningen er lavet således, at der altid er repræsentanter for: forældre, elever, skoler, ungdomsuddannelser, organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, og medarbejderne ved alle tre afdelinger i CUK. En repræsentant fra kommunalbestyrelsen, CUK's leder og afdelingsledere fra de tre afdelinger deltager som tilforordnede uden stemmeret

Karina Nymann Jensen
S: Formand - Forældrerepræsentant for CampusU
Anita Kær Jensen
S: Forældrerepræsentant for Campus10
Steffen Kjær Thiesen
S: Næstformand og udpeget af Folkeoplysningsudvalget
Tonja Hjaltelin Korsgaard
S: Udpeget af Folkeoplysningsudvalget
Anne Christina Antunes
S: Repræsentant for Thisted Gymnasium og HF
Steen Bojsen Jensen
S: Repræsentant for EUC Nordvest
Morten Melgaard Krabbe
S: Udpeget af overbygningsskolerne i Thisted Kommune
Glorie Sifa-Katumbulu
S: Ungerepræsentant Campus 10
Maria Luxhøj Hvass
S: Elevrepræsentant Fælles Elevråd
John Pedersen
S: Medarbejder-repræsentant Campus10
Maybrith Høegh Pedersen
S: Medarbejder-repræsentant Ungdomsskolen
Kasper Hjorth Nielsen
S: Medarbejder-repræsentant KUI Vejledning

Medlemmer af bestyrelsen uden stemmeret

Kenneth Bjerregaard
S: Udpeget af Thisted byråd uden stemmeret
Thomas Frost
S: Leder af CUK
Lotte Dahlgaard Andersen
S: Afdelingsleder KUI Vejledning
Søren Pugdahl Lodahl
S: Stedfortræder for skoleleder Campus10
Søren Ottosen
S: Afdelingsleder Ungdomsskolen

REFERATER

Referater fra Ungeområdets (CUK) bestyrelsesmøder